top of page

  In maart 2022 werd de Russisch-Orthodoxe parochie van de Heilige Nikolaas van Myra te Amsterdam gedwongen gesplitst in de aanhangers van de Moederkerk van het Patriarchaat van Moskou en degenen die wilden overstappen naar het Patriarchaat van Constantinopel. Ongeveer de helft van de actieve parochianen, die het besluit om hun bisdom te verlaten niet steunden bevonden zich plotseling zonder kerk. De Russisch-Orthodoxe Kerk heeft momenteel geen canonieke gebedsgemeenschap mee met het Patriarchaat van Constantinopel. De deel van de parochie van de Heilige Nikolaas van Myra te Amsterdam die overgegaan is naar het Patriarchaat van Constantinopel blijft zich nog steeds "parochie van de Russisch-Orthodoxe traditie" noemen.  Om een verwarring te voorkomen is er besloten een nieuwe parochie in Amsterdam op te richten, de parochie van de Heilige Sergius van Radonezh van het Haags-Nederlandse bisdom behorend tot de Russisch-Orthodoxe Kerk van het Patriarchaat van Moskou. Wij wenden ons tot de Heilige Sergius voor gebed en bescherming in deze moeilijke tijden.

BISSCHOP

P Elisei Ganaba.jpg
Elisey, aartsbisschop van Den Haag en Nederland
(Ilya Vladimirovich Ganaba)

Geboortedatum: 1 augustus 1962

Inwijdingsdatum: 26 november 2006

Naamsdag: 27 juni

Biografie:

Ilja Vladimirovitsj Ganaba werd in Leningrad (het huidige Sint-Petersburg, Rusland) geboren op 1 augustus 1962. Zijn moeder Ksenia Stepanovna Ganaba ontsliep in de Heer op 29 augustus 2006. Zijn vader Vladimir Alexandrovitsj Ganaba werd geboren in 1934 en is protodiaken van Drievuldigheidskathedraal van het bisdom Podolsk in de Moskou-regio. In zijn jeugd woonde Ilja in Petrozavodsk, Vologda, Krivoj Rog (het huidige Oekraine), en Penza. In 1980 ging hij studeren aan het priesterseminarie in Leningrad. In 1982 vervolgde hij zijn studie aan de Theologische Academie in Leningrad. Op 17 november 1985 ontving hij van archimandriet Feofan (Galinski, + 2017), de inspecteur van de academie, in de kerk van de academie, gewijd aan de heilige Johannes de Theoloog, zijn monnikswijding met de naam Elisey ter ere van de heilige profeest Elisa. Op 22 november 1985 werd hij door aartsbisschop Meliton van Tichvin (+ 1986), vicaris van het bisdom Leningrad, gewijd tot diaken. Op 18 januari 1986 volgde de priesterwijding, ook voltrokken door aartsbisschop Meliton. In 1986 begon aan zijn postacademische studie. In 1987 werd hij opgenomen in de kloostergemeenschap van het heilige Daniel-klooster in Moskou. Op 27 december 1988 werd hij met de titel hegoumen benoemd tot plaatsvervanger van het hoofd van de Russisch-Orthodoxe missie in Jeruzalem. Op 5 oktober 1992 werd hij overgeplaatst naar de Afdeling Kerkelijke Relaties van de Sector Buitenlandse Instellingen en vanaf 23 februari 1993 werd hij weer opgenomen in de kloostergemeenschap van het heilige Daniel-klooster in Moskou. Op 21 augustus 1997 werd hij met de titel archimandriet benoemd tot secretaris van het Departement van Externe Relaties van het patriarchaat van Moskou en hield hij zich bezig met interorthodoxe relaties en instellingen in het buitenland van het patriarchaat van Moskou. Op 31 maart 1999 werd hij benoemd tot vertegenwoordiger van de patriarch van Moskou en geheel Rusland in Estland, en vervulde hij de functie van rector van de heilige Alexander Nevski-kathedraal  in Tallinn (Estland) met behoud van zijn functie bij de Afdeling Kerkelijke Relaties. 7 oktober 2000 werd hij benoemd vertegenwoordiger van de patriarch van Moskou en geheel Rusland bij de patriarch van Antiochie in Damascus, Syrie. Op 12 maart 2002 werd hij benoemd tot hoofd van de Russisch-Orthodoxie missie in Jeruzalem. Op 6 oktober 2006 werd hij door de Heilige Synode verkozen tot bisschop van Bogorodsk, vicaris van het bisdom Chersoneses (Korsoen), met als opdracht het bisdom van Sourozh (Verenigd Koninkrijk en Ierland) onder zijn hoede te nemen. Op 26 november 2006 werd hij gewijd tot bisschop. Op 27 december 2007 werd hij benoemd tot bisschop van Sourozh. Op 1 februari 2010 (gedachtenis van Johannes Chrysostomos) kreeg de titel aartsbisschop. Op 28 december 2017 werd hij aartsbisschop van Den Haag en Nederland. En op 4 januari 2018 arriveerde hij in Nederland.

GEESTELIJKHEID

P Dimitry Dovger.jpg

priester Dmitry Dovger

rector van de parochie

 

Geboortejaar: 1967
Diaken gewijd: 2016
Priester gewijd: 2020
Talen: Russisch, Wit-Russisch, Engels, Nederlands
E-mail:  ddovger@gmail.com

bottom of page