top of page

ANBI-STATUS

Stichting Parochie van de Heilige Sergius van Radonezj is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met RSIN nummer 864539976.

 

Dit betekent dat giften aan de Stichting aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

 

Donateurs van een gift aan een ANBI mogen hun giften (boven 1% en onder 10% van jaarinkomen) aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 

Donateurs van periodieke giften aan een ANBI voor de periode van 5 jaar mogen de drempel van 1% omzeilen en boven 0% en onder 10% van jaarinkomen aftrekken. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester (Irina Basiliya  rokmp.amsterdam@gmail.com).

 

Stichting Parochie van de Heilige Sergius van Radonezj 

RSIN nummer: 864539976

KvK nummer: 88212343

 

Bezoekadres: Krom Boomssloot 22, 1011 GW Amsterdam (op zaterdagen)

Postadres: Drususstraat 34, 2025 BS Haarlem

Telefoon: +31 6 23549014

E-mail: rokmp.amsterdam@gmail.com

 

Samenstelling van het bestuur:

Voorzitter: priester Dmitry Dovger

Secretaris: Nadejda Abramova

Penningmeester: Irina Basiliya

 

Het beloningsbeleid:   Er zijn geen betaalde bestuursleden.

 

De doelstelling van de stichting:

De bevordering en ondersteuning van het Orthodox-Christelijk geloof op het grondgebied van de provincie Noord-Holland door de activiteit van een parochie die canoniek  behoort tot de Russisch-Orthodoxe kerk van het Patriarchaat van Moskou.

Een (jaarlijks) plan en overzicht van de activiteiten:

In haar eerste fase is de stichting van plan om de infrastructuur van de parochie te opzetten en ten minste twee diensten per week te houden voor orthodoxe gelovigen in de regio Amsterdam, om diakonale hulp te ontwikkelen voor zowel lokale parochianen als vluchtelingen.

2023 Financieel jaarverslag.

ANBI-logo-1653-x-1237.png
bottom of page