top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverParochie van de Heilige Sergius van Radonezj

Heilige Odulphusbedevaart


Op 12 juni heeft onze parochie deelgenomen aan de traditionele jaarlijkse Heilige Odulphusbedevaart 2023.

Heilige Odulphus (755-855) is de eerste echte Nederlandse heilige, geboren in Best in het toenmalige Bisdom Friesland (de huidige provincie Brabant). Hij leidde een streng geestelijk en ascetisch leven eerst in Utrecht en daarna in Stavoren in de tijd van vernietigende invallen door de Vikingen.

De kracht van zijn gebed wordt bevestigd door zo'n incident uit zijn leven. In die tijd was het gebruikelijk de namen van de levenden en de doden voor het gebed op twee wastabletten te schrijven. De namen werden geschreven in de was, aan de binnenkant van beide tabletten met een takje of een stokje. Het zag eruit als een boekje (vandaar de naam diptych-tweeluik). Heilige Odulphus maakte in zijn boek een gaatje, haalde een touw daardoor en bevestigde het boekje aan de wandelstok, waarop hij leunde toen hij naar de kerk liep.

Eens, al op zeer hoge leeftijd, “voelde hij zich zo goed dat hij ging wandelen zonder zijn stok. Ondertussen stak de duivel zijn kloostercel in brand. Toen Odulphus het geluid van vuur hoorde, begon hij tot de Heer te bidden dat de vlammen zich niet zouden verspreiden naar de kerk, waar zijn cel vlakbij was. Over zijn kloostercel maakte hij zich geen zorgen. Onze lieve Heer hoorde hem, de kerk was niet geraakt door het vuur. Hoewel zijn kloostercel uitbrandde, raakte het vuur de wandelstok met de was tweeluik niet aan. Zelfs de was smolt niet, integendeel, alle namen van degenen voor wie Odulphus wilde bidden bleven leesbaar en de was werd zelfs harder.”

Zo bleef Heilige Odulphus in de herinnering van het nageslacht met zijn onmisbare was gedenkboekje met namen, om altijd en overal de mogelijkheid te hebben om mensen te dienen en te bidden.

Archimandriet Jewsewy, rector van het Sint-Niklaasklooster in Hemelum, organiseert sinds 2007 de jaarlijkse bedevaart langs de route Stavoren-Hemelum-Bakhuizen.

Pelgrims leggen een deel van de route af in een boot en bezoeken de plek van het onder water gelopen oude klooster van Stavoren.

In Hemelum en Bakhuizen worden gebedsdiensten gehouden met verering van de relikwieën van Heilige Odulphus.


Vader Jewsewy is van plan een klein museum van Heilige Odulphus op te richten. Onze parochie schonk kopieën van voorwerpen uit die tijd aan het museum: een wandelstok en wastabletten (tweeluik), een kruis en een munt.


De kinderen van onze zondagsschool overhandigden hun tekeningen en knutselwerkjes aan vader Jewsewy, misschien een idee voor de tweede expositie van het museum gewijd aan de Heilige Oduphusbedevaart.

We danken Archimandriet Jewsewy en iedereen die de bedevaart heeft georganiseerd voor hun inzet en warme welkom. Wij zijn dankbaar voor de mooie ervaringen en indrukken opgedaan gedurende deze traditionele Heilige Odulphusbedevaart.


Wij wensen onze Aartsbisschop Elisey, die dit jaar de bedevaart leidde, een goede gezondheid.


Heilige Odulphus, bid tot God voor ons!259 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page